Åkeriet i Karlstad

Vad betyder ET på fälgar

Kärt barn har många namn. Et mått benämns också som offset eller inpressningsdjup, det är viktigt att använda rekommenderade hjulbredder och däckstorlekskombinationer – hjulbredden bestämmer vilka däckstorlekar du kan montera. När du väljer hjulstorlek bör du också komma ihåg att ta hänsyn till bildäckets bredd vid kontaktpunkten med hjulet, alltså ET mått

Vad är offset/et mått?

Et måttet är det uppmätta avståndet från hjulets navmonteringsyta till hjulets mittlinje. Den låter dig veta (i tum eller millimeter) hur mycket hjulet kommer att sticka ut från navets monteringsyta. Hjulförskjutningen kan vara positiv, negativ eller noll beroende på hur däcket sitter i hjulet.

Det är direkt avgörande att man använder sig att ett korrekt ET mått eftersom för mycket positiv eller negativ förskjutning kan orsaka skador på fordonet, särskilt när du kör i högre hastighet. Det kan till och med orsaka att däcket spricker i slutändan. Vilket försätter dig, dina passagerare och dina medtrafikanter i fara.

Vad är det för skillnad i positiv och negativ offset?

Som nämnts ovan kan offset vara:

  • Noll offset (eller neutral offset)
  • Positiv offset
  • Negativ offset

I huvudsak betyder noll eller neutral offset att hjulets monteringsyta är exakt i linje med hjulets mittlinje. Det betyder att de båda står i linje och att det inte är någon skillnad mellan själva hjulet och hjulhusen – nollförskjutna hjul kallas ofta för hjul med ET måttet 0.

Positiv offset är när monteringsytan är framför hjulets mittlinje. Om man tittar på hjulet rakt framifrån, tenderar hjul med positiva förskjutningar att ha en platt stil eller ibland se ut som en liten skål eller en något konkav form.

Slutligen har hjul med negativ offset monteringsytan placerad bakom hjulets mittlinje. Detta gör att hjulets monteringsyta sitter mycket längre in i den. Sett framifrån har dessa hjul ofta mycket aggressiva passformer med många konkava eller extrema former.